WooCommerce – dodatkowa zakładka na stronie produktu

Aby utworzyć dodatkową zakładkę wystarczy w pliku function.php Twojego motywu potomnego dodać poniższy kod. add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'sem_woo_nowa_zakładka' ); function sem_woo_nowa_zakładka( $tabs ) { $tabs['test_tab'] = array( 'title' => __( 'Nazwa zakładki', 'woocommerce' ), 'priority' => 50, 'callback' => 'sem_woo_nowa_zakładka' ); return $tabs; } function sem_woo_nowa_zakładka() { echo 'Dowolna treść lub'.$zmienna; } } Dodatnie filtru powoduje, ...