WooCommerce – jak usunąć wybraną kolumnę na liście produktów lub zamówień?

Lista produktów - usuwamy nieużywane kolumny Często zdarza się, że nie korzystamy ze wszystkich informacji jakie wyświetlane są domyślnie. Te kolumny których nie potrzebujemy możemy usunąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy... : add_filter( 'manage_edit-product_columns', 'sem_admin_remove_column'); function sem_admin_remove_column( $columns ) { unset($columns['product_tag']); unset($columns['date']); return $columns; } Dzięki temu zabiegowi informacje w naszym kokpicie są dużo bardziej ...