• Home
 • WordPress
 • WooCommerce – dodatkowa zakładka na stronie produktu

WooCommerce – dodatkowa zakładka na stronie produktu

Aby utworzyć dodatkową zakładkę wystarczy w pliku function.php Twojego motywu potomnego dodać poniższy kod.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'sem_woo_nowa_zakładka' );

 function sem_woo_nowa_zakładka( $tabs ) {
 $tabs['test_tab'] = array(
  'title' => __( 'Nazwa zakładki', 'woocommerce' ),
  'priority' => 50,
  'callback' => 'sem_woo_nowa_zakładka'
  );
 return $tabs;
 }

 function sem_woo_nowa_zakładka() {

 echo 'Dowolna treść lub'.$zmienna;
 }
}

Dodatnie filtru powoduje, że na ostatnim miejscu pojawi się nowa zakładka o dowolnej, przez nas zdefiniowanej nazwie, natomiast funkcja zapewnia nam możliwość dodania do niej dowolnej zawartości.