• Home
 • WordPress
 • WooCommerce – jak usunąć wybraną kolumnę na liście produktów lub zamówień?

WooCommerce – jak usunąć wybraną kolumnę na liście produktów lub zamówień?

Lista produktów – usuwamy nieużywane kolumny

Często zdarza się, że nie korzystamy ze wszystkich informacji jakie wyświetlane są domyślnie. Te kolumny których nie potrzebujemy możemy usunąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy… :

add_filter( 'manage_edit-product_columns', 'sem_admin_remove_column');

  function sem_admin_remove_column( $columns ) {
   unset($columns['product_tag']);
   unset($columns['date']);

   return $columns;
}

Dzięki temu zabiegowi informacje w naszym kokpicie są dużo bardziej przejrzyste i wyświetlane są tylko te informacje których naprawdę potrzebujemy. W powyższym przykładzie usunięta zostanie kolumna z datą oraz z tagami, ale możesz usunąć dowolną której nie potrzebujesz.

 

Lista domyślnych kolumn

$columns['cb'] 
$columns['thumb']
$columns['name'] 
$columns['sku'] 
$columns['is_in_stock']
$columns['price']
$columns['product_cat'] 
$columns['product_tag']
$columns['featured']
$columns['product_type']
$columns['date']

Lista zamówień – usuwamy nieużywane kolumny

add_filter( 'manage_edit-shop_order_columns', 'sem_admin_order_remove_column' );
  function sem_admin_order_remove_column( $columns ) {
   unset($columns['order_date']);
   return $columns;
}

Lista domyślnych kolumn

$columns['cb']
$columns['order_title']
$columns['order_date']
$columns['order_status']
$columns['order_total']